Portal za pomocą którego można oddać głos na ptaka roku w Polsce

Koncepcja propagowania ptactwa żyjącego w Polsce, a także poszerzania informacji o środowisku naturalnym to coś, co jest koncepcją konkursu Ptak Roku. W aktualnej edycji wybrane są takie ptaki polskie jak: Phasianus colchicus, Sylvia borin, kląskawka, mysikrólik, coturnix coturnix, słowik rdzawy, trzcinniczek, Vanellus vanellus, Sylvia nisoria, kowalik, oknówka, puszczyk, Chroicocephalus ridibundus, Hippolais icterina, Lophophanes cristatus, Apus apus, Lullula arborea, Emberiza schoeniclus, Aegithalos caudatus oraz świergotek łąkowy.

Witryna nie tylko promuje konkurs i ukazuje to, jakie ptaki są do wyboru. Można także ogólnie poszerzać swoją wiedzę o całym świecie, sprawdzając opisy innych gatunków, a nie tylko tych, jakie biorą udział w głosowaniu. Każdy z gatunków jest nad wyraz precyzyjnie opisany.

Charakterystyki obejmują: opis wyglądu, występowanie, wiadomości w temacie odżywiania, wzorzec życia, jak i parę ciekawostek. Do wszystkich opisów dodane są fotografie i źródła. Czytelnicy mogą w takim razie odnieść się do pozostałych źródeł, by rozszerzać w dalszym ciągu zdobywaną bazę wiedzy. W plebiscycie od 3 lat wygrały gatunki ptaków takie jak: trznadel zwyczajny, słowik szary i wilga zwyczajna. W trakcie plebiscytu jedna osoba może wybrać jedynie jeden gatunek ptaka w czasie całego roku. Następnie punkty są zliczane przez aplikację. Każdego roku znacznie więcej użytkowników sieci oddaje głosy.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY